powrót
Stanowisko
Edukator muzealny
Umowa
etat
Miasto
Stalowa Wola
Województwo
Podkarpackie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

30.04 20.05

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Muzeum
  • Sztuka
Opis stanowiska

-Opracowywanie ofert edukacyjnych do wystaw stałych i czasowych oraz wydarzeń okazjonalnych, opracowywanie pomocy dydaktycznych.
-Organizacja Działu Edukacji i koordynacja jego pracą.
-Kreowanie i realizacja oferty edukacyjnej.
-Prowadzenie kalendarza zajęć edukacyjnych.
-Organizowanie zajęć i projektów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych i społecznych – szczególnie dla przedszkoli, uczniów, seniorów, rodzin i osób z niepełnosprawnościami.
-Prowadzenie zajęć edukacyjnych – lekcji muzealnych, warsztatów, oprowadzania po wystawach.
-Współpraca z instytucjami edukacyjnymi, placówkami oświatowymi, uczelniami i szkołami.
-Włączanie się w działalność popularyzatorską i promocyjną Muzeum.
-Współpraca z działami merytorycznymi i technicznymi Muzeum.

Wymagania

https://bip.muzeum.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-39-1674

Oferujemy

Szczegółowe informacje na https://bip.muzeum.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-39-1674

Warunki aplikowania

Termin składania aplikacji: 20 maja 2021 r.
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: czerwiec 2021.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: rpac@muzeum.stalowawola.pl

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.