powrót
Stanowisko
Praktyka / Dział Imprez, Promocji i Edukacji Kulturalnej
Profil Działalności

Do zadań Działu należy głównie: 1)Organizacja i koordynacja imprez kulturalnych; 2)Prowadzenie klubów, kół i zespołów zainteresowań; 3)Koordynacja pracy instruktorów pracowni tematycznych; 4)Współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się działalnością kulturalną; 5)Współpraca z mediami; 6)Obsługa mediów społecznościowych; 7)Promocja wydarzeń 8)sporządzanie dokumentacji foto

Adres

32-065 Krzeszowice, ul. Walkowskiego 1

Województwo
Małopolskie
Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Fotografia
  • Grafika
  • Literatura
  • Marketing
  • Obsługa techniczna
  • Zarządzanie projektem
Termin Praktyk
11.10.2021 - 31.03.2022
Długość Praktyk
320 godzin
Tryb

praktyki również w weekendy

Dni robocze

4 dni w tygodniu

Zakres Obowiązków

1. współpraca z lokalnymi mediami
2. pomoc przy pracy nad grafikiem zajęć 2021/2022
3. pomoc przy koordynacji projektu "Spotkania dla rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu" w ramach dotacji "Kultura Dostępna"
4. tworzenie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń wakacyjnych
5. pisanie artykułów z wydarzeń do Magazynu Krzeszowickiego

Cel Praktyk

praktykant poprawi swoją organizację czasu pracy, posiądzie umiejętność pracy w zespole, sprawdzi swoją możliwość pracy według ścisłych wytycznych a także będzie tworzył wartościowy content marketing

Preferowane kierunki studiów

Zarządzanie w administracji publicznej, marketing i zarządzanie, dziennikarstwo

Dodatkowe wymagania
Uwagi

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.

Możesz aplikować na 3 oferty w ramach praktykuj w kulturze.