powrót
Stanowisko
Praktyka / dział filmowy
Profil Działalności

Jeden z działów filmowych Centrum Kultury w Lublinie, który odpowiedzialny jest za promowanie głównie kina gatunkowego i edukacyjne działania filmowe. To projekcje, spotkania z twórcami, kupowanie licencji filmowych, przygotowywanie tłumaczeń list dialogowych, promocja, marketing, koordynowanie projekcji filmowych, współpraca z międzynarodowym festiwalem kina gatunkowego i inne.

Adres

ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin

Województwo
Lubelskie
Słowa kluczowe
  • Film
  • Marketing
  • Zarządzanie projektem
Termin Praktyk
11.06.2018 - 31.10.2018
Długość Praktyk
240 godzin
Tryb

praktyki tylko w tygodniu

Dni robocze

3 dni w tygodniu

Zakres Obowiązków

3 osoby: przygotowywanie tłumaczeń list dialogowych z języka angielskiego na polski i różnorodnych materiałów informacyjnych z języka polskiego na angielski.

1 osoba: praca przy zarządzaniu projektami i koordynacji wydarzeń filmowych.

Cel Praktyk

Stażyści dowiedzą się m.in. jak zorganizować festiwal lub pokaz filmowy (jak zdobyć licencje, nośniki, prawa do projekcji), dowiedzą się jak funkcjonuje instytucja kultury, poznają podstawy marketingu i promocji, nauczą się zorganizować wydarzenie kulturalne, nabiorą doświadczenia w tłumaczeniu list dialogowych do filmów.

Preferowane kierunki studiów

Filologia angielska, kulturoznawstwo, animacja kultury, kierunki humanistyczne.

Dodatkowe wymagania

Jeżyk angielski zaawansowany w przypadku stażystów odpowiedzialnych za tłumaczenia. W przypadku stażysty oddelegowanego do koordynacji wydarzeń: język angielski komunikatywny, drobne doświadczenie w koordynacji wydarzeń mile widziane (jednak nie jest obowiązkowe).

Uwagi

Liczba dni tygodniowo i godzin stażu do negocjacji ze stażystami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.

Możesz aplikować na 3 oferty w ramach praktykuj w kulturze.