powrót
Stanowisko
Dyrektor Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie
Umowa
etat
Miasto
Szczecin
Województwo
Zachodniopomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

26.05 25.06

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Sztuka
  • Teatr
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Zarządzanie miejską instytucją kultury oraz realizacja jej statutowych zadań zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym przez Organizatora autorskim programem realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru.

Wymagania

Wymagania obligatoryjne:

1) wykształcenie wyższe, z uzyskanym dyplomem magistra;
2) minimum pięcioletni staż pracy na stanowiskach związanych z kierowaniem instytucją artystyczną lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe
z zakresu kultury teatralnej w instytucjach kultury lub organizacjach
i podmiotach związanych z działalnością kulturalną, przy czym przez doświadczenie zawodowe rozumie się: staż pracy na podstawie umowy
o pracę, okres prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub okres wykonywania działalności na podstawie umów cywilnoprawnych
lub kontraktów menadżerskich;
3) znajomość przepisów prawnych w zakresie niezbędnym dla prowadzenia
i zarządzania instytucją kultury;
4) udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu środków na realizację projektów kulturalnych;
5) umiejętność zarządzania zespołem pracowników.

Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów kulturalnych;
2) znajomość przynajmniej jednego języka obcego (preferowany język angielski lub niemiecki) w stopniu średniozaawansowanym;
3) ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu: zarządzania
w kulturze, marketingu, ekonomii, finansów publicznych.

Oferujemy

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia, zawierającą wszystkie niezbędne informacje, w tym wykaz dokumentów do złożenia w ofercie, dostępną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Warunki aplikowania

Wniosek o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć lub przesłać do Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Szczecin) do dnia 25 czerwca 2021 r. w zamkniętych kopertach z napisem "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru lalek Pleciuga w Szczecinie".

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.