powrót
Stanowisko
Dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
Umowa
etat
Miasto
Oświęcim
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

22.12 31.01

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Edukacja
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- organizacja i kierowanie pracą 40 – osobowego zespołu pracowników w zakresie pedagogiki, komunikacji, planowania finansowego, księgowości, gastronomii, administracji.

Charakterystyka Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży:
Instytucja prowadząca edukację pozaszkolną m.in. poprzez:
- zapraszanie i przyjmowanie młodych ludzi i grup z całego świata chcących odwiedzić Miejsce Pamięci Auschwitz oraz podjąć refleksję i dyskusję n.t. przyczyn i skutków Auschwitz,
- organizację seminariów z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej,
- zapewnienie opieki pedagogicznej dla przyjmowanych grup,
- podejmowanie licznych inicjatyw wydarzeń kulturalnych oraz wystaw we współpracy z miastem Oświęcim i innymi instytucjami,
- utrzymywanie kontaktów wychodzących poza Polskę, Niemcy, Europę,
- zwalczanie antysemityzmu, rasizmu, ksenofobii oraz populistycznej nienawiści,
- propagowanie tolerancji i demokracji.

Wymagania

Wymagania obowiązkowe stawiane kandydatom:

1. Wykształcenie wyższe.
2. Znajomość języka angielskiego i niemieckiego (w tym jeden biegle w mowie i piśmie).
3. Doświadczenie w kierowaniu pracownikami – minimum 5 lat.
4. Znajomość języka polskiego na poziomie rodzimego użytkownika języka (dotyczy obcokrajowców).

Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

1. Doświadczenie pedagogiczne i wiedza historyczna szczególnie w relacjach polsko – niemieckich.

Oferujemy

Oferujemy stałą i atrakcyjną finansowo pracę na eksponowanym stanowisku w międzynarodowym zespole specjalistów z zakresu pedagogiki pamięci.

Warunki aplikowania

Oferta kandydata powinna zawierać :
1. Program działania Miedzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży na lata 2022 -2027.
2. Życiorys (CV) – z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych dodatkowych kursach, szkoleniach, uzyskanych uprawnieniach przydatnych na stanowisku, na który jest ogłoszony nabór.
5. Klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Oferty w języku polskim prosimy przesyłać do dnia 31 stycznia 2022 r. na adres:
Fundacja na Rzecz MDSM
ul. Legionów 11
32-600 Oświęcim
lub
dworzak@mdsm.pl
W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu aplikacji do Fundacji.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.