powrót
Stanowisko
Praktyka / Biuro Prasowe
Profil Działalności

Biuro Prasowe Narodowego Centrum Kultury odpowiedzialne jest za komunikację zewnętrzną, w szczególności za kontakt z mediami tj. radio, telewizja, prasa oraz wizerunek Narodowego Centrum na zewnątrz. Angażuje się także w niemal każde przedsięwzięcie NCK. Zespołem kieruje Rzecznik Prasowa z wieloletnim doświadczeniem pod skrzydłami, której odbywający praktyki nabędzie cennego doświadczenia.

Adres

Płocka 13, Warszawa

Województwo
Mazowieckie
Słowa kluczowe
  • Film
  • Muzeum
  • Muzyka
  • Nowe media
  • Sztuka
  • Zarządzanie projektem
Termin Praktyk
11.10.2021 - 31.03.2022
Długość Praktyk
160 godzin
Tryb

praktyki również w weekendy

Dni robocze

5 dni w tygodniu

Zakres Obowiązków

- tworzenie projektów komunikatów prasowych, opracowań, raportów,
newsletterów,
- przygotowywanie pism, wystąpień, prezentacji oraz innych materiałów
informacyjnych,
- udział w organizacji konferencji, briefingów oraz innych form spotkań i wydarzeń
np. dla mediów,
- bieżący monitoring i analiza publikacji medialnych;
- tworzenie i aktualizowanie baz mediowych;

Cel Praktyk

W Biurze Prasowym nauczysz się:

-wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktyce,
-zasad funkcjonowania w środowisku zawodowym,
-zarządzania sobą w czasie,
-zaangażowania i odpowiedzialności,
-współpracy zespołowej i międzyzespołowej,
-pokory oraz przyjmowania konstruktywnej krytyki.

Preferowane kierunki studiów

absolwenci/tki studiów licencjackich i studenci/tki studiów magisterskich -k---kierunków humanistycznych i społecznych;
zainteresowanie mediami i znajomość rynku medialnego, trendów, kanałów, narzędzi i procesów zachodzących w obszarze komunikacji;
swoboda w formułowaniu i redagowaniu tekstów,
bezbłędne posługiwanie się polszczyzną;
wiedza z obszaru kultury, zainteresowanie kulturą

Dodatkowe wymagania

znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym;

Uwagi

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.

Możesz aplikować na 3 oferty w ramach praktykuj w kulturze.