powrót
Stanowisko
Bibliotekarz
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

07.11 23.11

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Biblioteka
  • Literatura
  • Marketing
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:
• bieżącą obsługę czytelników (zapisywanie nowych czytelników, obsługa wypożyczeń i zwrotów, realizacja i monitoring zamówień elektronicznych, realizacja kwerend bibliograficznych),
• pomoc w wyszukiwaniu i wyborze literatury czytelnikom,
• współtworzenie (w tym również pisanie) projektów oraz realizowanie programów edukacyjnych, rozwijających czytelnictwo wśród mieszkańców Bemowa,
• budowanie wizerunku otwartego miejsca aktywności dla mieszkańców,
• pomoc w opracowaniu zbiorów,
• prowadzenie statystyk,
• przygotowywanie materiałów promocyjnych do mediów społecznościowych (pisanie postów),
• aktualizacja e-prasy w systemie bibliotecznym,
• przygotowywanie tekstów na stronę biblioteki, udział w projektach realizowanych w bibliotece,
• udział w imprezach kulturalnych organizowanych przez bibliotekę,
• prowadzenie lekcji bibliotecznych i warsztatów,

Wymagania

• posiadania dyplomu wyższej uczelni,
• doświadczenia zawodowego w jednym z obszarów: informacji naukowej, bibliotekoznawstwa, edukacji kulturalnej, animatora kultury (min. 1 rok),
• obsługi pakietu MS Office,
• Dobrej znajomości programu Canva
• umiejętności kreatywnego myślenia oraz bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych,
• wysokiej kultury osobistej,
• znajomości literatury.

Oferujemy

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia, posiadanego doświadczenia zawodowego
oraz zaangażowania,
• świadczenia socjalne (m.in. dofinansowanie do wypoczynku),
• możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie

Warunki aplikowania

CV proszę wysyłac na adres : m.wyrebkowska@e-bp oraz a.koscikiewicz@e-bp.pl

• oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje (oryginały do wglądu w czasie rozmowy rekrutacyjnej)
• szczegółowe CV z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą:
„Klauzula Informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych”
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa, jako pracodawca.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.