powrót
Stanowisko
Bibliotekarz
Umowa
etat
Wynagrodzenie

2600—2600 PLN brutto

Miasto
Łódź
Województwo
Łódzkie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

05.02 19.02

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Literatura
Opis stanowiska

1. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

1. Dbałość o dobry wizerunek i promocję Biblioteki w środowisku.
2. Stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez samokształcenie i udział w zorganizowanych formach szkolenia.
3. Uczestniczenie w pracach w zakresie gromadzenia, opracowania i selekcji zbiorów.
4. Współudział w prowadzeniu działalności kulturalnej, edukacyjnej i informacyjnej.
5. Uczestniczenie w programach i projektach organizowanych przez Bibliotekę Miejską w Łodzi.
6. Prowadzenie bieżącej dokumentacji bibliotecznej.
7. Rzetelna i pełna obsługa użytkownika biblioteki.
8. Zgodnie z obowiązującymi planami biblioteki wykonywanie czynności wynikających z doraźnych potrzeb placówki.
9. Wykonywanie poleceń i zadań służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem, wydanych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania

1. Wymagania konieczne:

1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły): wyższe
2. Znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym
3. Gotowość do realizacji projektów prowadzonych przez Bibliotekę Miejską w Łodzi
4. Predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej
5. Biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office
6. Zaangażowanie w powierzone zadania
7. Dyspozycyjność

2. Wymagania dodatkowe:

1. Kierunek, profil wykształcenia: preferowane kierunki humanistyczne
2. Mile widziane doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych
3. Umiejętność prowadzenia profili w mediach społecznościowych
4. Znajomość języka angielskiego
5. Doświadczenie w pracy z dziećmi 0-3 lat
6. Umiejętności organizatorskie, rękodzielnicze, malarskie
7. Zainteresowania związane z ekologią, psychologią i socjologią

3. Predyspozycje osobowościowe:

1. Otwartość na zmiany
2. Odpowiedzialność, rzetelność, skrupulatność
3. Komunikatywność i wysoka kultura osobista
4. Dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy w zespole
5. Duża motywacja do pracy
6. Odporność na stres

Oferujemy

- pracę w największej oraz dynamicznie rozwijającej się łódzkiej instytucji kultury
- przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwojowi zawodowemu, samorealizacji i zdobywaniu nowych umiejętności
- pakiet sportowy i Fundusz Świadczeń Socjalnych

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty

1. Curriculum vitae.
2. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.
3. Na niektóre stanowiska wymagane są również: kserokopie świadectw pracy, pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach).
4. Inne dokumenty wskazane w ogłoszeniu jako obligatoryjne.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych.
Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Informacja dodatkowa:

1. Rodzaj zawieranej umowy: umowa o pracę
2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy
3. Miejsce składania dokumentów:
- pocztą/osobiście: Biblioteka Miejska w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź
- elektronicznie: kadry@biblioteka.lodz.pl

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.