powrót
Stanowisko
bibliotekarz/młodszy bibliotekarz
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

07.06 26.06

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
Opis stanowiska

• Opracowanie zbiorów bibliotecznych w katalogu elektronicznym ALEPH (szczególnie nuty), współkatalogowanie w ramach NUKAT.
• Obsługa użytkowników Biblioteki – udostępnianie materiałów bibliotecznych w wypożyczalni, czytelni, fonotece.
• Udzielanie informacji o zbiorach Biblioteki UMFC oraz innych bibliotek, informacja naukowa.
• Selekcja zbiorów, przygotowywanie list i redystrybucja dubletów wśród innych bibliotek.
• Udział w projektach realizowanych przez bibliotekę, promocja działań jednostki.

Wymagania

• wykształcenie wyższe muzyczne lub muzykologiczne (na stanowisko młodszego bibliotekarza – przynajmniej licencjat, na stanowisko bibliotekarza – magister),
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się w mowie i piśmie,
• biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet Microsoft Office),
• bardzo dobra umiejętność organizacji pracy,
• dyspozycyjność (przynajmniej raz w tygodniu dyżury popołudniowe),
• rzetelność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
Dodatkowymi atutami będą:
• doświadczenie w pracy w bibliotece,
• znajomość polskich i zagranicznych baz danych oraz bibliotek cyfrowych,
• orientacja w zasadach działania bibliotek (w szczególności muzycznych i naukowych) w Polsce i za granicą, znajomość przepisów dotyczących bibliotek,
• znajomość oprogramowania do edycji grafiki.

Warunki aplikowania

Kandydaci proszeni są o składanie CV oraz oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych przez UMFC, drogą elektroniczną na adres: rekrutacja-praca@chopin.edu.pl do 26 czerwca 2022 r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zawartych w złożonych dokumentach (m.in. cv, kopie dyplomów, świadectw i in.) w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych.

……………………………………………………………………………………. (data, czytelny podpis)

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina jest Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Okólnik 2
w Warszawie.
Administrator danych informuje, że:
1. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@chopin.edu.pl.
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy, b)kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji.
3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zaangażowanych w proces rekrutacji.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co będzie jednoznaczne z odstąpieniem z dalszego udziału w rekrutacji. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
5. Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
C.D. www.chopin.edu.pl

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.