powrót
Stanowisko
Bibliotekarz 0,5/0,75 etatu
Umowa
etat
Miasto
Wieliszew
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

31.05 14.06

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
Opis stanowiska

• udostępnianie zbiorów bibliotecznych czytelnikom
• prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
• prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa;
• prowadzenie rejestrów bibliotecznych w programie komputerowym MAK+,
• doradztwo w zakresie doboru literatury,
• inne prace wynikające z zakresu obowiązków starszego bibliotekarza/kierownika biblioteki

Wymagania

Wymagania niezbędne
• Wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie bibliotekarskie);
• Co najmniej 3 letnie, udokumentowane doświadczenie w instytucji kultury lub bibliotece;
• Znajomość ustawy o bibliotekach;

. Wymagania dodatkowe
• Umiejętność organizacji czasu pracy;
• wysoka kultura osobista;
• umiejętność organizowania działalności polegającej na promowaniu czytelnictwa;
• zdolności plastyczno-manualne;
• znajomość programu bibliotecznego MAK+.

Główne obowiązki:
• udostępnianie zbiorów bibliotecznych czytelnikom
• prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
• prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa;
• prowadzenie rejestrów bibliotecznych w programie komputerowym MAK+,
• doradztwo w zakresie doboru literatury,
• inne prace wynikające z zakresu obowiązków bibliotekarza.

Wymagane dokumenty:
• CV;
• list motywacyjny;
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
• kserokopie świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje;
• kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia;
• oświadczenie kandydata o niekaralności;
• oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
• dane kontaktowe (email, numer telefonu, adres korespondencyjny).

Skany wymaganych dokumentów aplikacyjnych należy przesłać drogą e-mailową na adres kultura@wieliszew.pl lub dostarczyć do biura Gminnego Centrum Kultury w Łajskach (ul. Stanisława Moniuszki 2, 05-119 Łajski) w terminie do 14 czerwca 2022 z tytułem „Nabór na stanowisko bibliotekarza w Bibliotece Publicznej Gminy Wieliszew”.

Oferujemy

• stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę;
• system nagród uznaniowych;
• dodatek za wysługę lat;
• fundusz socjalny;
• system szkoleń;
• kartę Multisport Plus;
• pracę w przyjaznej atmosferze.

Warunki aplikowania

VI. Skany wymaganych dokumentów aplikacyjnych należy przesłać drogą e-mailową na adres kultura@wieliszew.pl lub dostarczyć do biura Gminnego Centrum Kultury w Łajskach (ul. Stanisława Moniuszki 2, 05-119 Łajski) w terminie do 14 czerwca 2022 z tytułem „Nabór na stanowisko bibliotekarza w Bibliotece Publicznej Gminy Wieliszew”.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.