powrót
Stanowisko
Asystent w Dziale Sztuki
Umowa
etat
Wynagrodzenie

od 3000 PLN brutto

Miasto
Sandomierz
Województwo
Świętokrzyskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

13.07 13.08

Słowa kluczowe
  • Muzeum
  • Sztuka
Opis stanowiska

• Ogólny zakres obowiązków:
- nadzór merytoryczny i opieka nad zbiorami oraz ich opracowywanie (inwentaryzowanie, katalogowanie, kompletowanie dokumentacji),
- praca nad poszerzaniem kolekcji przez pozyskiwanie zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem przeszłości Sandomierza i historycznej Ziemi Sandomierskiej,
- działalność naukowa: przygotowywanie opracowań, realizacja badań i publikowanie
ich wyników, udział w konferencjach i projektach naukowo-badawczych,
- udział w przygotowaniu scenariuszy wystaw i ich realizacji, dobór obiektów,
- działalność popularyzatorska i edukacyjna: realizowanie programów edukacyjnych towarzyszących wystawom, a także innych form upowszechniania wiedzy z zakresu historii sztuki,
- współpraca z innymi działami w zakresie bieżącej działalności muzeum.

Wymagania

• Wymagania podstawowe:
- wykształcenie – wyższe kierunkowe (historia sztuki),
- znajomość języka obcego w mowie i piśmie - j. angielski (w stopniu co najmniej dobrym),
- umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
- bardzo dobra organizacja pracy,
- umiejętność pracy pod presją czasu.

• Wymagania dodatkowe:
- specjalizacja z zakresu sztuki nowożytnej lub nowoczesnej (malarstwo, rzemiosło, lub architektura),
- dodatkowy ukończony kierunek studiów (np. historia, literaturoznawstwo, filologia),
- bierna znajomość innych języków obcych,
- doświadczenie w pracy muzealnej, edukacyjnej lub naukowej,
- znajomość systemów ewidencjonowania zabytków.

Oferujemy

• Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
- ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji Województwa Świętokrzyskiego,
- świadczenia socjalne,
- przyjazną atmosferę pracy,
- możliwość samokształcenia i rozwoju.

Warunki aplikowania

• Wymagane dokumenty:
- CV i list motywacyjny,
- klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres e-mail: sekretariat@zamek-sandomierz.pl lub składanie w siedzibie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz w terminie do 13.08.2021 r. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.