powrót
Stanowisko
Asystent Specjalisty ds. Funduszy Europejskich
Umowa
dzieło / na zlecenie / zdalna
Miasto
Kraków, Warszawa
Województwo
Małopolskie / Mazowieckie
Wykształcenie
policealne / średnie / wyższe
Czas trwania oferty

07.12 15.01

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Literatura
  • Muzeum
  • Nowe media
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Stowarzyszenie Tak/Tyka Kultura zajmuje się pozyskiwaniem środków finansowych (działania fundraisingowe, przygotowanie aplikacji dotacyjnych), a także realizacją badań ilościowych, jakościowych oraz wizerunkowych głównie dla instytucji kultury.
Do naszego zespołu poszukujemy osoby, która wesprze nas przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji dla naszych klientów (dotacje na realizację wydarzeń kulturalnych, remonty konserwatorskie zabytków, inwestycje w infrastrukturę dla kultury), a także w zakresie innych zadań realizowanych przez Stowarzyszenie. Ważniejsze od dużego doświadczenia są dla nas umiejętność szybkiego uczenia się, skrupulatność, a także dobre rozeznanie w kulturze.

Obowiązki:
- współpraca przy tworzeniu wniosków o dofinansowanie (środki miejskie, gminne, dotacje ministerialne, środki europejskie);
- współpraca przy prowadzeniu projektów i rozliczaniu dotacji;
- wyszukiwanie programów dotacyjnych;
- współpraca przy badaniach i innych projektach
- bieżące prace administracyjne i biurowe, wsparcie organizacyjne w pracy Stowarzyszenia.

Wymagania

- wykształcenie wyższe (kierunki humanistyczne/socjologia) lub student/ka studiów magisterskich;
- umiejętność poprawnego pisania w języku polskim, a także liczenia niezbędnego do sporządzania części finansowych wniosków o dofinansowanie;
- umiejętność pracy w zespole (także zdalnie), realizowania działań wspólnych;
- elastyczność i możliwość odbywania wyjazdów służbowych (Warszawa/Kraków);
- dobra organizacja pracy własnej;
- wysoko rozwinięte umiejętności społeczne – komunikatywność, jasność formułowania myśli;
- biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna);
- zainteresowanie kulturą.

Oferujemy

- umowę zlecenie (90-120 godzin miesięcznie);
- pracujemy zdalnie, a spotkania odbywają się głównie w Warszawie i Krakowie.

Warunki aplikowania

Prosimy o nadsyłane zgłoszeń do 15 stycznia 2022 r. na adres: hr@taktykakultura.pl, z dopiskiem w tytule wiadomości: "Asystent Specjalisty ds. Funduszy Europejskich"
Dziękujemy za nadsyłane aplikacje i informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Administratorem danych osobowych podanych w CV jest Stowarzyszenie Tak/Tyka Kultura, 00-724 Warszawa, ul. Chełmska 21. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora danych wskazany powyżej.
Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia, w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane, a ich dane osobowe zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.
W przypadku wyrażenia zgody na ich dalsze przetwarzanie, dane te będą przetwarzane zgodnie z pojawiającymi się potrzebami administratora, przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie dane zawarte w CV będą usuwane z bazy danych.
Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przez okres ich przetwarzania,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są nieprawidłowe,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.