powrót
Stanowisko
Asystent reżysera
Umowa
etat
Miasto
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

14.01 25.01

Słowa kluczowe
  • Sztuka
  • Teatr
Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku, będzie odpowiedzialna za:

• ustalenie z reżyserem, scenografem i kierownikiem technicznym wydarzenia: materiałów potrzebnych do opracowania i realizacji dzieła,
• ustalanie z reżyserem organizacji pracy i opracowywanie, wspólnie z działem koordynacji pracy artystycznej, harmonogramu i planu zajęć, nadzór nad zmianami,
• ustalanie z asystentami dyrygenta, baletmistrza
i chórmistrza rozkładu zajęć poszczególnych grup zespołu artystycznego i ich koordynację,
• dokładne przeniesienie opisu koncepcji na egzemplarz wyciągu fortepianowego,
• wprowadzanie nowych solistów oraz śpiewaków gościnnych w role - w nowym dla nich repertuarze,
• dobór, organizacja i nadzór nad pracą przygotowania statystów,
• nadzór nad prawidłowym przebiegiem., organizacją
i koordynacją pracy przygotowywanego dzieła oraz przedstawień.

Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:

• doskonałych umiejętności komunikacyjnych,
• znajomości języka angielskiego na poziomie
komunikatywnym,
• dyspozycyjności,
• kreatywności,
• wykształcenia teatralnego.

Mile widziane:

• doświadczenie w branży realizacji wydarzeń
artystycznych,
• dodatkowe wykształcenie muzyczne na poziomie
minimum średnim.

Oferujemy

• stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę
o pracę na zastępstwo na okres pół roku
z możliwością przedłużenia,
• bogaty Fundusz Świadczeń Socjalnych,
• dofinansowanie do karty Multisport/Benefit.

Warunki aplikowania

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie następujących dokumentów:

1) CV z opisem zakresu zadań na ostatnio zajmowanym
stanowisku,
2) list motywacyjny,
3) dokumenty potwierdzające wykształcenie .

Termin: 25.01.2022r. do godziny 16:00.

Aplikacje przesłane po wyżej wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.

Dokumenty prosimy przesłać na adres:

rekrutacja@opera.wroclaw.pl, bądź dostarczyć je osobiście do pokoju 525 b, lub zostawić na portierni w zaklejonej kopercie z napisem REKRUTACJA. Skontaktujemy się tylko
z wybranymi kandydatami. Wszelkie pytania kierować prosimy pod nr tel.: 71 370 88 14 w godzinach 8:00-16:00.

Opera Wrocławska informuje, że składając dokumenty rekrutacyjne kandydat wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych w procesie rekrutacji, innych niż przewidziane w przepisach prawa pracy a oczekiwanych przez Operę Wrocławską. Ponadto realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych w trybie art. 13 RODO, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
2. W sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@opera.wroclaw.pl lub listownie na adres
korespondencyjny: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław z dopiskiem
„Ochrona danych osobowych”.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.