powrót
Stanowisko
Asystent konserwatorski
Umowa
etat
Miasto
Głogów
Województwo
Dolnośląskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

14.09 14.10

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

• wykonywanie prac z zakresu konserwacji zabytków,
• wykonywanie opinii konserwatorskich stanu zachowania nadzór nad warunkami przechowywania zabytków,
• dokształcanie związane z nowymi metodami konserwacji zabytków,
• udział w pracach komisji kontroli zbiorów,
• wykonywanie cyklicznych przeglądów konserwatorskich zbiorów Muzeum,
• wykonywanie dokumentacji do prowadzonych prac, sporządzanie opinii konserwatorskich,
• przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania Pracowni konserwatorskiej,
• popularyzacja działań konserwatorskich,
• udział w szkoleniach, konferencjach,
• opracowywanie artykułów i materiałów o charakterze naukowym i popularnonaukowym.

Wymagania

. Wymagania formalne:
• wykształcenie magisterskie z zakresu konserwacji zabytków,
• znajomość ustaw o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
• znajomość obowiązujących technik konserwatorskich,
• odpowiedzialność, dokładność, punktualność, systematyczność,
• umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
• zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność,
• otwartość, komunikatywność, umiejętności negocjacyjne,
• wysoka kultura osobista.

Oferujemy

• ciekawą i satysfakcjonującą pracę w instytucji kultury,
• stabilne warunki zatrudnienia,
• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
• możliwość rozwoju zawodowego.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.zmuda@muzeum.glogow.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2021 r. z adnotacją:
„Oferta na stanowisko: Asystent konserwatorski”.

O terminie przeprowadzenia ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na muzealnej stronie internetowej (www.bip.mah.glogow.pl).

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.
Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania rekrutacyjnego bez rozstrzygnięcia, w szczególności w przypadku, gdy żaden z kandydatów nie będzie spełniał kryteriów lub oczekiwań wymaganych przez rekrutującego.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.