powrót
Stanowisko
asystent konserwatorski/konserwator
Umowa
etat
Miasto
Oświęcim
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

12.07 11.09

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

- realizacja zadań konserwatorskich związanych z projektem konserwacji dwóch murowanych baraków mieszkalnych B138 i B139 na terenie byłego obozu Auschwitz II- Birkenau
- wykonywanie prac konserwatorskich, zgodnie ze sztuką konserwatorską
- wykonywanie dokumentacji konserwatorskich na podstawie schematu dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich
- przygotowanie obiektów do magazynowania i transportu
- kontrola stanu zachowania oraz warunków przechowywania obiektów
- planowanie prac badawczych i konserwatorskich
- prowadzenie badań dotyczących stanu zachowania obiektów oraz ich budowy technologicznej
- konsultacje w zakresie ekspertyz, inwentaryzacji i badań niezbędnych dla prawidłowego zaplanowania i realizacji prac
- opracowanie raportów i sprawozdań dotyczących powierzonych zadań oraz materiałów
- współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum w celu realizacji powierzonych zadań

Wymagania

- wykształcenie wyższe w zakresie konserwacji zabytków
- doświadczenie w zakresie konserwacji cegły lub kamienia
- doświadczenie w zakresie konserwacji tynków oraz malowideł ściennych o zróżnicowanej budowie technologicznej
- doświadczenie w zakresie konserwacji drewnianych elementów architektonicznych i konstrukcyjnych
- umiejętność pracy w zespole
- odpowiedzialność, obowiązkowość, dobre zdolności komunikacyjne
- prawo jazdy kat B

Oferujemy

umowę o pracę

Warunki aplikowania

Życiorys zawierający klauzulę „Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia tej i kolejnych rekrutacji w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau (zgodnie z przepisami RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych)”
wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na adres e-mail: justyna.zygmunt@auschwitz.org
Okres składania podań od 12.07.2021r. do skutecznego zakończenia naboru.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Klauzula Informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 przepisów RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail: iod@auschwitz.org, nr telefonu 33 844-81-15;
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzonej rekrutacji na wolne miejsca pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO i Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
4. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, państwom trzecim ani profilowane.
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji i do 6 miesięcy po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
6. W związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych przysługują Panu/i uprawnienia wynikające z pkt 8 polityki RODO zawartej http://auschwitz.org/rodo/
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ich nieprzekazanie spowoduje niemożność udziału w procesie rekrutacji
8. Przetwarzanie danych w Muzeum odbywa się również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO” - pisemnej zgody pracownika. Ma Pan/i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.