powrót
Stanowisko
ASYSTENT/ADIUNKT
Umowa
etat
Miasto
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

26.11 15.01

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

— opracowywanie merytoryczne zasobów Muzeum Sztuki Współczesnej, w tym m.in.: opracowywanie kart katalogu naukowego zabytków Działu, przygotowywanie scenariuszy wystaw czasowych, badania naukowe związane z zasobem kolekcji muzeum
— współudział w inwentaryzacji i dokumentacji zbiorów (prowadzenie dokumentacji, skontra) we współpracy z Działem Dokumentacji Zbiorów (również z Pracownią Fotograficzną)
— współpraca merytoryczna z innymi muzeami i instytucjami w zakresie wystaw lub prac badawczych związanych tematycznie ze zbiorami Działu
— współudział w przygotowaniu wystaw stałych i czasowych Działu w Muzeum lub innych instytucjach w kraju i za granicą
— współudział w realizacji wystaw obcych z zakresu Działu
— udział w czynnościach usługowych Działu (kwerendy, ekspertyzy, udostępnianie badaczom zbiorów Działu, konsultacje dla innych działów w Muzeum Narodowym i innych Instytucji)
— współudział w ruchu muzealiów (przenoszeniu zabytków, wypożyczeniu, przyjmowaniu depozytów) we współpracy z Działem Dokumentacji i Inwentaryzacji Zbiorów i innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum
— udział w opracowywaniu publikacji popularno-naukowych oraz imprezach oświatowo-dydaktycznych Muzeum, we współpracy z Działem Oświatowym
— opracowywanie tekstów merytorycznych towarzyszących wystawom i do katalogu oraz współpraca przy redakcji katalogów wystaw we współpracy z Działem Wydawniczym
— przygotowywanie wykładów towarzyszących wystawom i ich prezentacja, również w formie online
— współpraca przy przygotowywaniu projektów i wniosków grantowych

Wymagania

— wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe (historia sztuki)
— udokumentowane zainteresowanie sztuką współczesną (wykaz publikacji, aktywności kuratorskiej i innych działań w obszarze aktywności związanej z sztuka i kulturą współczesną)
— znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie B2 lub wyższym (najlepiej angielski lub niemiecki)
— umiejętność obsługi pakietów Office
— umiejętność w pracy w zespole
— kreatywność
— terminowość
— dyspozycyjność (dyżury merytoryczne oraz obecność na imprezach weekendowych)

Oferujemy

— ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji
— stabilne warunki zatrudnienia

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV (życiorys z uwzględnieniem dorobku zawodowego, list motywacyjny) listownie na adres MNWr lub mailowo na adres: sekretariat@mnwr.pl (z adnotacją „Rekrutacja – Asystent/adiunkt¨”) do dnia 15.01.2022 r. (I etap rekrutacji). II etap – spotkanie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław. Podanie i zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, a także zgoda na przetwarzanie ich do celów innych rekrutacji prowadzonych przez administratora jest w całości dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, a także może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie mnwr.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.