powrót
Stanowisko
Asystent / Adiunkt w Dziale Edukacji
Umowa
etat
Miasto
Łódź
Województwo
Łódzkie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

27.08 26.09

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Muzeum
  • Sztuka
Opis stanowiska

Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:

- realizowanie koncepcji nowoczesnej edukacji muzealnej,
- opracowywanie, przygotowywanie i realizacja muzealnej działalności edukacyjnej poprzez takie formy jak m.in.: warsztaty edukacyjne, wykłady, oprowadzania po wystawach oraz działań programowych towarzyszących wystawom czasowym i ekspozycji stałej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi,
- przygotowywanie ofert edukacyjnych dla szkół i przedszkoli,
- współpraca z innymi muzeami w kraju i za granicą w kontekście oferty i wymiany programów,
- opracowywanie wydawnictw i innych materiałów edukacyjnych i popularyzacyjnych (np. edukacyjnych przewodników po wystawach),
- przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z działalności edukacyjnej,
- realizowanie działań związanych z udostępnianiem oferty muzeum dla osób z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawności oraz prowadzenie wydarzeń edukacyjnych dedykowanych osobom z różnymi typami niepełnosprawności;
- współpraca przy realizacji oraz monitoring działań związanych z udostępnianiem oferty programowej Muzeum osobom z różnymi typami niepełnosprawności;
- inne obowiązki w ramach pracy działu.

Wymagania

Wymagania:

- wykształcenie wyższe (I/II stopnia) - preferowane: kierunki artystyczne w obrębie sztuk wizualnych, kulturoznawstwo, historia sztuki, pedagogika,
- doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji kulturalnej dla różnych grup odbiorców,
doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych,
- znajomość języka obcego na poziomie minimum B2 /preferowany język angielski/
- doświadczenie w prowadzeniu wystąpień publicznych
- samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywności,
- umiejętności organizacji pracy własnej,
- umiejętności pracy w zespole,
- praktycznej umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
- umiejętności pracy pod presją czasu
- gotowość do samodzielnego poszukiwania rozwiązań.

Mile widziane:

- umiejętność projektowania graficznego (tyflografika);
- umiejętność posługiwania się polskim językiem migowym;
- doświadczenie w prowadzeniu działań programowych skierowanych do osób z różnymi niepełnosprawnościami;

Oferujemy

- umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
- pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
- możliwość rozwoju zawodowego.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,
- CV zawierające klauzulę o treści:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty niezawierające klauzuli NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Termin składania dokumentów z podanym numerem ogłoszenia (OGŁOSZENIE SK.110.12.2021) do 26 września 2021 roku.

Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum lub kadry@cmwl.pl, DW m.gonera@cmwl.pl

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.