powrót
Stanowisko
Asystent / Adiunkt w Dziale Biblioteka i Archiwum
Umowa
etat
Miasto
Łódź
Województwo
Łódzkie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

09.06 30.06

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Muzeum
Opis stanowiska

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Asystent / Adiunkt
dział: Dział Biblioteka i Archiwum
wymiar: pełny wymiar czasu pracy /umowa o pracę/

Do obowiązków pracownika będzie należało przede wszystkim:

- dbanie o wizerunek i promocję biblioteki w środowisku;
- podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania czytelników;
- obsługa czytelników;
- gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów;
- wykonywanie prostych zabiegów konserwatorskich materiałów bibliotecznych;
- prowadzenie wymiany publikacji między instytucjami, w tym: wysyłka egzemplarzy obowiązkowych;
- gromadzenie dokumentacji związanej z działalnością Muzeum w ramach archiwum zakładowego;
- udział w brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej;
- współpraca z Działem Realizacji Wystaw i Wydawnictw w zakresie przygotowywania publikacji własnych Muzeum i ich dystrybucji.

Wymagania

Wymagania:

- wykształcenie wyższe kierunkowe: bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją;
- znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego w mowie i piśmie;
- praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
- otwartość na zmiany i kreatywność w realizacji powierzonych zadań;
- umiejętność organizowania pracy własnej;
- umiejętność pracy pod presją czasu;
- odpowiedzialność, efektywność terminowość,
- komunikatywność, samodzielność.

Mile widziane:

- kwalifikacje do pracy w archiwum zakładowym;
- znajomość obsługi programów bibliotecznych (Libra, Prolib, Patron);
- doświadczenie w pracy w muzeum lub w bibliotece.

Oferujemy

Oferujemy:
- umowę o pracę
- stabilne zatrudnienie
- rozwój zawodowy

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,
- CV zawierające klauzulę o treści:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

Oferty niezawierające powyższej klauzuli oraz numeru ogłoszenia NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Termin składania dokumentów do 30 czerwca 2021 roku

Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum
lub kadry@cmwl.pl i j.grabowska@cmwl.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź,
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem iod@cmwl.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.