powrót
Stanowisko
ASYSTENT /ADIUNKT MUZEALNY
Umowa
etat
Miasto
Szydłowiec
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

20.09 31.10

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- prowadzenie dokumentacji i archiwum Działu,
- opracowywanie naukowe zbiorów Działu,
- przygotowywanie wystaw muzealnych i towarzyszących im wydawnictw,
- popularyzacja wiedzy o instrumentarium muzycznym, realizacja działań edukacyjnych
- wykonywanie kwerend na potrzeby organizacji wystaw i publikacji;
- przygotowywanie, opracowywanie naukowych i popularnonaukowych publikacji z zakresu etnomuzykologii;
- inicjowanie i prowadzenie badań terenowych w zakresie tematów z obszaru muzyki tradycyjnej,
- przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów przez podmioty zewnętrzne, realizowanych przez Dział.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe, pełne – kierunki muzyczne;
- zainteresowania w obszarze instrumentologii,
- umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office), programu graficznego Corel DRAW;
- umiejętność pracy w zespole,
- znajomość języka angielskiego,
- kreatywność, komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy.

Oferujemy

Warunki pracy:
- rodzaj umowy − umowa o pracę;
- wymiar czasu pracy − pełny etat;
- miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
- cv,
- list motywacyjny,
- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2021 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: asystent /adiunkt muzealny w Dziale Ludowych Instrumentów Muzycznych”
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.