powrót
Stanowisko
asystent/adiunkt muzealny
Umowa
etat
Wynagrodzenie

3500—4000 PLN brutto

Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

14.07 08.08

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

 koordynacja i nadzór nad zadaniami związanymi z ewidencją i ruchem muzealiów w Muzeum (w tym m.in. koordynacja użyczeń muzealiów na potrzeby ekspozycji stałych oraz wystaw czasowych),
 prowadzenie elektronicznej ewidencji ruchu muzealiów,
 przygotowywanie dokumentacji związanej z ruchem muzealiów,
 realizacja kontroli zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym zbiorów muzealnych,
 wprowadzanie danych w programie do elektronicznej ewidencji zbiorów: np. Musnet / Integra,
 praca z archiwaliami,
 opracowywanie planów oraz sprawozdawczości w zakresie ruchu muzealiów.

Wymagania

 znajomość podstawowych przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji muzealnej i ruchu muzealiów,
 znajomość obowiązujących standardów i dobrych praktyk w zakresie ruchu muzealiów i wypożyczeń muzealiów,
 znajomość programów/baz danych do elektronicznej ewidencji muzealiów,
 mile widziana znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2)
 biegła znajomość pakietu Ms Office,
 umiejętność pracy w zespole,
 odpowiedzialność,
 samodzielność,
 komunikatywność
Wymagane dokumenty:
 CV,
 kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

 Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna, która jest dostępna na stronie https://mng.bip.gov.pl/oferty-pracy/

Oferujemy

 ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 stabilne zatrudnienie,
 wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
 pakiet świadczeń socjalnych,
 możliwość rozwoju zawodowego

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1
80-822 Gdańsk
z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko asystenta/adiunkta muzealnego”

w terminie do dnia 8 sierpnia 2021 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres rekrutacje@mng.gda.pl .
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.
Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.
Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one protokolarnemu zniszczeniu

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.