powrót
Stanowisko
Archiwista
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
średnie / wyższe
Czas trwania oferty

04.05 18.05

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
Opis stanowiska

Twoje zadania:

• pomoc w koordynacji czynności kancelaryjnych;
• przygotowanie do archiwizacji dokumentacji przejmowanej z poszczególnych komórek organizacyjnych CNK;
• pomoc w prowadzeniu ewidencji archiwum zakładowego – spisu z natury, spisów zdawczo-odbiorczych;
• udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji archiwum zakładowego;
• pomoc w prowadzeniu skontrum dokumentacji archiwum zakładowego.

Wymagania

Czego od Ciebie oczekujemy:

• wykształcenia wyższego ze specjalizacją archiwalną lub wykształcenia średniego i przeszkolenia archiwalnego - kurs archiwalny I i II stopnia;
• 2-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku pracy;
• znajomości aktów prawnych określających zasady postępowania z dokumentacją, w szczególności:
1) Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
2) Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych).
3) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Oraz:

• umiejętności obsługi komputera (MS Word, Excel);
• zaangażowania, rzetelności, dokładności.

Oferujemy

Dlaczego warto do nas dołączyć?

• oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo;
• gwarantujemy wsparcie zespołu oraz możliwość rozwoju zawodowego;
• zapewniamy benefity pracownicze (m.in. prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie karty multisport, świadczenia z ZFŚS).

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego przez stronę internetową do dnia 18.05.2021 r.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=7836f9d410fc4a31ae6bde78e843d897

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.