powrót
Stanowisko
Animator(ka)/Aktywista(stka) w pracy z lokalną społecznością/ koordynator(ka) Dom Kultury+
Umowa
dzieło / na zlecenie
Wynagrodzenie

1500—1500 PLN netto

Miasto
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

12.02 01.03

Słowa kluczowe
 • Administracja
 • Edukacja
 • Film
 • Fotografia
 • Grafika
 • Księgowość
 • Marketing
 • Muzyka
 • Nowe media
 • Sztuka
 • Teatr
 • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Do obowiązków kandydata/ kandydatki będzie prowadzenie i koordynowanie prac związanych działaniami projektów społeczno kulturalnych wrocławskiego Ośrodka Działań Artystycznych „ Firlej”:

1. Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Celem strategicznym programu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

2. „Kawiarnia Sąsiedzka” to sztandarowy projekt społeczno- kulturalny wrocławskiego Ośrodka Działań Artystycznych „ Firlej”. To miejsce spotkań oraz lokalnych działań społecznych i kulturalnych, gdzie materializuje się odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, scalana jest lokalna wspólnota, budowane są więzi spajające zbiorowość, gdzie można rozwijać pasje i talenty. Kawiarnia w tym celu prowadzi m.in.warsztaty artystyczne dla sąsiadów w każdym wieku (dzieci, dorośli, seniorzy) , oraz organizuje wydarzenia np. Dzień Sąsiada.

Do obowiązków kandydata będzie należało:
- współpraca z partnerami zewnętrznymi i komórkami wewnętrznymi, zbieranie i raportowanie danych, -przygotowywanie umów, harmonogramowanie i kontrolowanie kosztów projektów;
- koordynacja działalność społeczno- kulturalnej nastawionej na diagnozę i aktywizację społeczności lokalnej.
- prowadzenie dokumentacji działań, współpracę przy przygotowywaniu raportów, sprawozdań i prezentacji;
-organizacja wolontariatu
- koordynacja działań promocyjnych w zakresie swoich zadań

Wymagania

- wymagane jest udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu projektów społecznych i kulturalnych skierowanych do społeczności lokalnej zarówno w instytucjach kultury jak i organizacjach pozarządowych.
- umiejętności zarządcze
- dyspozycyjność (ok. 20 godzin tygodniowo)

Oferujemy

oferujemy samodzielną, twórczą pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji z możliwością poprowadzenia projektów posiadający jasny, klarowny zakres działań.

Warunki aplikowania

cv przesłane na adres firlej@firlej.wroc.pl

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.