powrót
Stanowisko
Animator programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021
Umowa
dzieło / na zlecenie
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

25.01 01.02

Opis stanowiska

Do obowiązków animatorów pracujących z beneficjentami programu w okresie od lutego do listopada 2021r. należy:
- udział w przeprowadzeniu diagnozy odkrywającej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej,
- współpraca w procesie wyboru inicjatyw lokalnych i czuwanie nad transparentnością wyboru
- pomoc merytoryczna beneficjentowi przy tworzeniu raportu z realizacji pierwszej części zadania oraz raportu końcowego, składanego przez beneficjenta po zakończeniu drugiej części zadania,
- konsultacje w wymiarze minimum 40 godzin miesięcznie dla jednego beneficjenta. Konsultacje w zależności od zgłaszanego przez beneficjenta zapotrzebowania mogą mieć formę bezpośrednich spotkań lub być prowadzone zdalnie z pośrednictwem platform elektronicznych,
- nadzór merytoryczny nad realizacją opisanych we wniosku inicjatyw lokalnych,
- współpracę przy ewaluacji zadania,
- udział w spotkaniach wprowadzających dla animatorów, które odbędą się w dniach 23.02.2021r. oraz 12.03.2021r. na platformie do wideokonferencji,
- budowanie sieci współpracy pomiędzy domami kultury będącymi beneficjentami programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021, m.in. poprzez aktywny udział w planowaniu, organizacji i przeprowadzeniu dwóch spotkań networkingowych beneficjentów programu i animatorów,
- przygotowanie raportów z realizowanych przez animatorów działań w terminach i zakresie określonym w umowie,
- organizacja dwóch spotkań roboczych animatorów z przedstawicielem Narodowego Centrum Kultury po zakończeniu pierwszej i drugiej części programu a przed sporządzeniem raportów.

Wymagania

Zapraszamy do składania ofert osoby, spełniające poniższe kryteria:
- wykształcenie wyższe magisterskie lub studia podyplomowe (preferowane kierunki: socjologia lub kulturoznawstwo lub zarządzanie kulturą lub marketing kultury lub zarządzanie organizacjami pozarządowymi lub zarządzanie projektami lub dziennikarstwo lub komunikacja społeczna lub etnologia),
- doświadczenie w zakresie: tworzenia diagnozy społecznej, ewaluacji projektów społecznych lub kulturalnych, koordynowania projektów społecznych lub kulturalnych, zarówno we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury, jak i organizacjami pozarządowymi,
- znajomość ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2012r., poz. 406),
- kwalifikacje do pracy z grupami,
- kompetencje komunikacyjne i umiejętność współpracy w zespole,
- rzetelność i umiejętność efektywnej organizacji własnej pracy.

Oferujemy

• umowę zlecenie bądź umowę o współpracy, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą
• szkolenia przygotowujące do pracy w programie
• superwizje koleżeńskie oraz wsparcie koordynatora projektu
• wyzwania, które nie pozwolą Ci się nudzić i zainspirują Cię do ciągłego rozwoju

Warunki aplikowania

Zainteresowane podjęciem współpracy i spełniające kryteria osoby prosimy
o wypełnienie formularza rekrutacyjnego znajdującego się na stronie https://forms.gle/a6d9Je3gaMMYC9Ve9 w terminie do dnia 01.02.2021r. roku do godziny 11.00.
W formularzu prosimy o podanie tylko tych informacji, które potwierdzają spełnienie w/w kryteriów, które musi spełnić kandydat na animatora.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.