powrót
Stanowisko
Animator kulturalno-edukacyjny
Umowa
staż / praktyki / wolontariat
Miasto
Olsztyn
Województwo
Warmińsko-mazurskie
Wykształcenie
policealne / średnie / wyższe / zawodowe
Czas trwania oferty

01.11 28.06

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Edukacja
  • Film
  • Fotografia
  • Grafika
  • Literatura
  • Muzyka
  • Obsługa techniczna
  • Sztuka
  • Teatr
Opis stanowiska

Zadania:
- wspieranie zespołu Centrum P-F w działaniach statutowych;
- pomoc w organizacji popołudniowych i weekendowych animacji językowych i kulturowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
- pomoc przy organizacji i promocji stałych wydarzeń kulturalnych: wystawy, projekcje filmów, koncerty, spotkania i wykłady (Dni Kultury Francuskiej i Frankofonii, Dni Europy, Dni Bretanii...);
- pomoc w prowadzeniu biblioteki;
- kontakty z organizacjami pozarządowymi z województwa warmińsko-mazurskiego i francuskiego regionu partnerskiego współpracującymi z Centrum P-F.

Wymagania

Poszukujemy osoby dynamicznej, kreatywnej, wykazującej się inicjatywą, charakteryzującej się wysoką kulturą osobistą i odpowiedzialnym podejściem do powierzonych zadań.
Mile widziana:
- umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą;
- znajomość języka francuskiego;
- poczucie estetyki, zdolności plastyczne;
- podstawowa wiedza z zakresu obsługi urządzeń nagłośnieniowych (np. głośniki, mikrofon), oświetleniowych, projektora;
- znajomość mediów społecznościowych, umiejętność redagowania informacji tekstowych.

Oferujemy

Praca w międzynarodowym (polsko-francuskim), młodym zespole.
Możliwość zdobycia doświadczenia w realizacji działań międzynarodowych i lokalnych.

Warunki aplikowania

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres info@cpf.olsztyn.pl z dopiskiem "Zgłoszenie NCK".

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.