powrót
Stanowisko
akustyk
Umowa
etat
Wynagrodzenie

3500—3500 PLN brutto

Miasto
Łódź
Województwo
Łódzkie
Czas trwania oferty

26.11 27.12

Słowa kluczowe
  • Obsługa techniczna
  • Teatr
Opis stanowiska

• obsługa sprzętu elektroakustycznego w czasie prób i spektakli realizowanych w siedzibie Teatru i poza jego siedzibą,
• programowanie urządzeń audio podczas prób zgodnie z uwagami realizatorów,
• sporządzanie po ostatniej próbie generalnej szczegółowego i czytelnego scenariusza dźwięku uzgodnionego z reżyserem spektaklu,
• przygotowanie i prowadzenie dźwięku zgodnie ze scenariuszem spektaklu,
• odpowiedzialność za powierzony sprzęt, stan techniczny i gotowość eksploatacyjną sprzętu,
• stała konserwacja, wykonywanie napraw powierzonego sprzętu w zakresie posiadanych uprawnień.

Wymagania

• wykształcenie techniczne kierunkowe,
• uprawnienia SEP do 1 KV,
• doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie w pracy w teatrze,
• obsługa konsolet cyfrowych i programów do obróbki dźwięku,
• dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów,
• odporność na stres,
• umiejętność pracy zespołowej, zaangażowanie i duża motywacja do pracy, samodzielność,
• umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• pracę wolną od rutyny,
• realizację ciekawych, samodzielnych zadań.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:

a) CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy
o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”
b) kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;
c) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;
d) kserokopie dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
a) w siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45,
b) pocztą na adres: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45, 90-257 Łódź,
c) mailowo na adres: kadry@teatr-jaracza.lodz.pl

Kandydaci, których aplikacje przejdą pozytywną weryfikację formalną, zostaną powiadomieni (telefonicznie/mailowo) o dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.

Teatr zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.