powrót
Stanowisko
Administrator/Administratorka ds. IT
Umowa
etat
Miasto
Poznań
Województwo
Wielkopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

16.03 15.04

Słowa kluczowe
  • IT
Opis stanowiska

• współudział przy utrzymaniu ciągłości pracy ekspozycji multimedialnych obiektów, których operatorem jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa,
• instalacja i wdrażanie stacji roboczych z oprogramowaniem biurowym oraz playerów na potrzeby funkcjonowania ekspozycji multimedialnych,
• obsługa systemów CMS ekspozycji multimedialnych,
• zarządzanie środowiskiem Active Directory,
• obsługa systemu Vmware,
• odnajdywanie i usuwanie błędów w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych Poznańskiego Centrum Dziedzictwa,
• obsługa, zarządzanie i utrzymanie pracy urządzeń systemów biurowych oraz ekspozycji multimedialnych,
• wykonywanie drobnych prac naprawczych związanych z zakresem utrzymania ekspozycji,
• wdrażanie nowych systemów w związku z rozwojem Poznańskiego Centrum Dziedzictwa,
• zarządzanie systemem pocztowym,
• wsparcie techniczne pracowników/czek i rozwiązywanie problemów powstających w środowisku biurowym,
• sporządzanie projektów umów, regulaminów, zamówień zewnętrznych oraz specyfikacji technicznych do postępowań związanych z zakresem powierzonych obowiązków oraz nadzorowanie ich realizacji,
• współtworzenie budżetu, planu działalności i planu zamówień publicznych Poznańskiego Centrum Dziedzictwa w zakresie związanym z obszarem kompetencji stanowiska, efektywne wykonanie planów i wydatkowanie środków oraz związana z tym sprawozdawczość.

Wymagania

• wykształcenie wyższe, informatyczne,
• znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym korzystać z dokumentacji technicznej oraz jej tworzenie, obsługę różnorodnego oprogramowania, dialog techniczny z helpdeskiem,
• wiedza z zakresu budowy, konfiguracji i działania sieci LAN/WAN, VPN oraz bezprzewodowych,
• znajomość systemów Windows Server (2012, 2016) oraz Linux,
• umiejętność zarządzania środowiskiem Active Directory,
• znajomość rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT oraz praca nad ich rozwojem i podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa wszystkich systemów informatycznych,
• znajomość baz danych MSSQL,
• umiejętność analizy sytuacji na podstawie dostarczonych danych (np. w postaci logów systemowych lub zgłaszanych błędów),
• umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, niekonfliktowość, nastawienie na budowanie długotrwałych, dobrych relacji ze współpracownikami, partnerami I odbiorcami,
• dyspozycyjność, umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa, dokładność, systematyczność, sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań,
• chęć do rozwoju i dalszej nauki,
• rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, wysoka kultura osobista i etyka pracy.
Mile widziane:
• znajomość systemów wirtualizacji VMware (vSphere) na poziomie obsługi, utrzymania i rozwijania maszyn wirtualnych,
• znajomość wdrożeń związanych z RODO w zakresie IT podmiotów publicznych,
• znajomość PHP, MySQL oraz obsługi stron www na bazie systemów CMS,
• znajomość systemów VOIP,
• znajomość systemy CRESTRON,
• znajomość obsługi i utrzymania urządzeń multimedialnych związanych z prezentowaniem treści tj. monitorów i układów videowall, projektorów i systemami mapowania obrazu w przestrzeni oraz umiejętność przygotowania treśI na potrzeby powyższych urządzeń.
Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny,
• inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje.

Oferujemy

• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju,
• niepowtarzalną okazję współtworzenia nowej przestrzeni kulturowej w Poznaniu,
• zgrany zespół o szerokim przekroju zainteresowań
•nowoczesne miejsce pracy

Warunki aplikowania

Oferty prosimy składać pod adresem:
Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do 15.04.2021r.
PCD zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.
Dołączenie do CV mojego zdjęcia jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań jako pracodawca.
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem iod@pcd.poznan.pl
Cel i podstawy przetwarzania
1)Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
2)Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe) na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3)Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4)Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 m-cy.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.