powrót
Stanowisko
Adiunkt muzealny
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

10.09 24.09

Słowa kluczowe
  • Literatura
  • Muzeum
  • Sztuka
Opis stanowiska

- koordynacja i produkcja wystaw w muzeum;
- współpraca z kuratorem wystawy, scenografem oraz podwykonawcami;
- przygotowywanie oraz realizacja harmonogramu i budżetu projektu;
- współpraca z zespołem przy produkcji druków towarzyszących wystawie;
- współpraca z zespołem przy opracowaniu programu towarzyszącego wystawie;
- opieka nad zbiorami muzeum, opracowywanie zbiorów i ewidencjonowanie;

Wymagania

- wykształcenie wyższe preferowane humanistyczne: historia sztuki, kulturoznawstwo, muzealnictwo;
- doświadczenie w realizacji projektów wystawienniczych; min. 2 lata stażu pracy w muzeum
- znajomość regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów;
- doświadczenie w składaniu wniosków o dofinansowanie projektów m.in. do MKiDN;
- znajomość obsługi komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point);
- znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się w mowie i piśmie;
- bardzo dobre umiejętności organizacyjne oraz pracy w zespole;
- bardzo dobra organizacja pracy własnej, kreatywność i samodzielność;
- umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych.

Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w ewidencjonowaniu i opracowywaniu obiektów muzealnych;
- znajomość zagadnień sztuki współczesnej.

Oferujemy

 umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 możliwość rozwoju zawodowego;

Warunki aplikowania

CV zawierające przebieg nauki i pracy zawodowej prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@muzeumliteratury.pl do dnia 24.09.2021.
W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: ML/06.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.
Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO".
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłyną na podany wyżej adres mailowy w terminie do dnia 24.09.2021 r.
(oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone)

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.