powrót
Stanowisko
Adiunkt / Dział Realizacji Wystaw i Wydawnictw
Umowa
etat
Miasto
Łódź
Województwo
Łódzkie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

14.01 31.01

Słowa kluczowe
  • Muzeum
  • Sztuka
Opis stanowiska

Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:
• realizacja planu wydawniczego;
• koordynacja wystawiennicza i wydawnicza czyli organizacja procesu produkcji książek, katalogów oraz druków ulotnych (ulotki, zaproszenia, foldery, informatory, plakaty);
• koordynacja procesu realizacji druków związanych z aranżacja wystaw (tablice informacyjne, tabliczki z podpisami obiektów, druki wielkoformatowe);
• przygotowywanie oraz terminowa realizacja założeń budżetu i harmonogramów wydawniczych;
• kosztorysowanie i rozliczanie kosztów produkcji;
• współpraca z autorami merytorycznymi, tłumaczami, grafikami, drukarniami, redaktorami oraz licencjodawcami;
• współpraca z instytucjami kultury, artystami, partnerami zewnętrznymi, także zagranicznymi;
• wykonywanie zadań organizacyjno-administracyjnych związanych z realizacją projektów.

Wymagania

Wymagania:
• wykształcenie wyższe;
• 3-letni staż pracy
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
• samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność;
• umiejętność organizacji pracy;
• umiejętność pracy w zespole;
• umiejętność pracy pod presją czasu.

Mile widziane:
• doświadczenie w pracy w muzeum lub innej instytucji kultury.

Oferujemy

Oferujemy:
- pracę na pełen etat (umowa o pracę),
- stabilne warunki zatrudnienia;
- rozwój zawodowy w pracy przy organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych wystaw.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV zawierające klauzulę o treści:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”
Oferty niezawierające powyższej klauzuli oraz numeru ogłoszenia NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Termin składania dokumentów do 31 stycznia 2021 roku
Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum lub kadry@cmwl.pl i m.komarzeniec@cmwl.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź,
2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem iod@cmwl.pl,
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji.
5.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.