Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Oferty pracy

Gł. specjalista / Gł. specjalistka ds. promocji i pisania wniosków aplikacyjnych, Państwowa Galeria Sztuki (Sopot)
Liczba zainteresowanych ofertą: 2
Ważność ogłoszenia
Data:
Od: 13 luty 2018
Do: 20 luty 2018
Wymagany staż pracy
Lata:
2
Miesiace:
Wymagane wykształcenie
Forma zatrudnienia
Wymagania

DYREKTOR  PAŃSTWOWEJ  GALERII  SZTUKI
Plac Zdrojowy 2, 81 - 720  Sopot
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Gł. specjalista / Gł. specjalistka ds. promocji i pisania wniosków aplikacyjnych

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
4. nieposzlakowana opinia,
5. wykształcenie wyższe magisterskie,
6. minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
7. znajomość języka angielskiego,
8. znajomość obowiązujących przepisów dot. wykonywania powierzonych zadań i odpowiedzialności.

Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność pracy w zespole,
2. umiejętność organizacji pracy,
3. dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, zaangażowanie.

Zakres obowiązków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. promocja działań Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie:
    bezpośrednia i stała współpraca w tym zakresie z:
- mediami ogólnopolskimi, w tym specjalizującymi się w sztukach wizualnych
- mediami lokalnymi,
- portalami internetowymi,
- innymi podmiotami funkcjonującymi w obszarze promocji działań wystawienniczych,

2. opracowywanie wniosków aplikacyjnych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, innych podmiotów publicznych, fundacji polskich i zagranicznych, prywatnych donatorów i sponsorów,
3. pozyskiwanie środków pozabudżetowych na organizację działań podejmowanych przez PGS w ramach prowadzonej działalności statutowej,
4. koordynacja innych zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora PGS
5. prowadzenie rejestru zamówień publicznych w zakresie udzielanych zamówień, konsultowanych każdorazowo z bezpośrednim przełożonym,
5. systematyczne prowadzenie rozliczeń z zakupów gotówkowych i pobranych na ten cel zaliczek,
6. stała współpraca z innymi samodzielnymi pracownikami PGS, w zakresie realizowanych przez nich działań statutowych.

Oferujemy

Oferujemy:

  1. ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
  2. stabilne zatrudnienie,
  3. możliwość rozwoju zawodowego.

Proponowane wynagrodzenie

Słowa kluczowe
galeria, sztuka, finanse

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.
Dodano: 2018-02-13 09:27:23

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. CV
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie,
  5. kserokopie świadectw pracy,
  6. oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
  7. oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz.926).

 

Termin i miejsce składania ofert:

 

Wymagane dokumenty należy składać w biurze Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Plac Zdrojowy 2, 81 – 720 Sopot lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2018 r.

 

z adnotacją: „Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. promocji i pisania wniosków aplikacyjnych

 

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500.

 

O terminie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.sopot.pl) oraz (www.pgs.pl).

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

 

Dokumenty osób nie zakwalifikowanych będzie można odebrać w siedzibie PGS, pozostałe po 30 dniach ulegną zniszczeniu. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  058 551 06 21.