Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Oferty pracy

Muzeum Narodowe w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko renowatora/renowatorki (Warszawa)
Liczba zainteresowanych ofertą: 3
Ważność ogłoszenia
Data:
Od: 09 luty 2018
Do: 23 luty 2018
Wymagany staż pracy
Lata:
Miesiace:
6
Wymagane wykształcenie
Poziom:
Średnie zawodowe
Forma zatrudnienia
Umowa:
Umowa o pracę
Wymagania

• wykształcenie średnie plastyczne w zakresie technik renowacyjnych elementów architektury lub wyższe konserwatorskie,
• udokumentowane działania konserwatorskie przy obiektach muzealnych,  szczególnie zabytków sztuki zdobniczej- staż co najmniej 6 miesięcy,
•  umiejętność określenia stanu zachowania zabytków sztuki zdobniczej,
• udokumentowane – muzealne doświadczenie z obchodzeniem się z zabytkami
• zdolności w zakresie organizacji pracy  oraz niezbędna  wiedza do przygotowania warsztatu pracy i materiałów potrzebnych do jej wykonywania,
• odpowiedzialność,
• umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu,
• umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
• obsługa komputera – programów MS Office  (Word, Excel).

Zakres obowiązków

• odpowiedzialność za przygotowanie obiektów do digitalizacji,
• uczestniczenie w pracach związanych z realizacją projektu pn. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.,
• ocena stanu zachowania obiektów,
• drobne zabiegi zabezpieczające na obiektach.

Oferujemy

• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
• ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
• doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,
• wynagrodzenie brutto min. 3200 zł – max. 3400 zł
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na 1 rok lub od razu na czas trwania projektu tj. do dnia 30 listopada 2020 r.,
• wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 6 godzin dziennie.

Proponowane wynagrodzenie

brutto 3200-3400

Słowa kluczowe

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.
Dodano: 2018-02-09 13:52:52

Warunki aplikowania

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• życiorys/CV,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
• oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Narodowe w Warszawie zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)”.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• dokumenty należy złożyć do: 23.02.2018r.,
• decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),
• miejsce składania dokumentów:
Muzeum Narodowe w Warszawie
Dział Spraw Pracowniczych
al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
z dopiskiem: Oferta pracy – 2018/3/POPC
• oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00 lub wysłać pocztą na podany wyżej adres

WARUNKI PRACY
Miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie.

INNE INFORMACJE
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

TECHNIKI I METODY NABORU
- weryfikacja nadesłanych ofert,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.