Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Oferty pracy

Muzeum Narodowe w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty/ specjalistki ds. koordynacji działań edukacyjnych (Warszawa)
Liczba zainteresowanych ofertą: 6
Ważność ogłoszenia
Data:
Od: 09 luty 2018
Do: 23 luty 2018
Wymagany staż pracy
Lata:
2
Miesiace:
Wymagane wykształcenie
Poziom:
Wyższe
Forma zatrudnienia
Umowa:
Umowa o pracę
Wymagania

• wykształcenie wyższe- historia sztuki,
• dobra znajomość historii sztuki polskiej i powszechnej, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie,
• 2 letnie doświadczenie w zakresie koordynacji programów edukacyjnych w instytucji kultury,
• doświadczenie w opracowywaniu artykułów popularyzatorskich, kart zadań i innych materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla różnych grup odbiorców (dzieci, młodzieży i dorosłych),
• udokumentowane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, certyfikaty, rekomendacje, opinie, staże),
• umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
• kreatywność,
• odpowiedzialność,
• umiejętność pracy w zespole,
• obsługa komputera -programów MS Office (Word, Excel),
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Zakres obowiązków

• praca przy projekcie „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.,
•  koordynacja działań związanych z przygotowaniem treści do części edukacyjnej nowej wersji serwisu Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie,
• stworzenie treści edukacyjnych do nowego serwisu w porozumieniu z opiekunami zbiorów, w tym: stworzenie wyboru i treści do 100 „dzieł pod lupą”, stworzenie ścieżek tematycznych, przygotowanie opisów audiodeskrypcji, treści do filmów edukacyjnych, stworzenie treści do kart pracy na temat obiektów, opracowanie słownika pojęć z terminologii sztuk pięknych,
• koordynacja prac nad realizacją filmów edukacyjnych, audiodeskrypcji, projektów graficznych kart pracy oraz tłumaczenia treści na język angielski,
• współpraca z innymi działami Muzeum w realizacji zadań projektu w aspekcie edukacyjnym.

Oferujemy

• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
• ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
• doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,
• wynagrodzenie brutto min. 3135 zł - max. 3900 zł (w zależności od stażu pracy),
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny, druga umowa na 1- rok lub od razu na czas trwania projektu tj. do dnia 30 listopada 2020r.,
• wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.

Proponowane wynagrodzenie

brutto 3135 zł - 3900 zł

Słowa kluczowe

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.
Dodano: 2018-02-09 13:48:16

Warunki aplikowania

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• życiorys/CV,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
• kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego,
• oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Narodowe w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)”.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• dokumenty należy złożyć do: 23.02.2018r.,
• decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),
• miejsce składania dokumentów:
Muzeum Narodowe w Warszawie
Dział Spraw Pracowniczych
al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
z dopiskiem: Oferta pracy – 2018/4/POPC
• oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00 lub wysłać pocztą na podany wyżej adres.

WARUNKI PRACY
Miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie.

INNE INFORMACJE
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

TECHNIKI I METODY NABORU
- weryfikacja nadesłanych ofert,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.