Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Oferty pracy

Specjalista (-ka) ds. zamówień publicznych, Narodowe Muzeum Techniki (Warszawa)
Liczba zainteresowanych ofertą: 0
Ważność ogłoszenia
Data:
Od: 08 luty 2018
Do: 20 luty 2018
Wymagany staż pracy
Lata:
Miesiace:
Wymagane wykształcenie
Poziom:
Studia podyplomowe
Forma zatrudnienia
Wymagania

1. Wykształcenie wyższe (mile widziane prawnicze);

2. Ukończone studia podyplomowe albo kursy z zakresu zamówień publicznych;

3. Udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku zdobyte w instytucjach zobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych, w tym:

- min. 3 - letnie doświadczenie w samodzielnej obsłudze zamówień publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych;

- doświadczenie w monitorowaniu realizacji procesu zamówień i realizacji projektów oraz koordynacji procesu ofertowania poniżej progu przetargowego;

4. Biegła znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych i umiejętność ich praktycznego stosowania;

5. Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej;

6. Konunikatywność i umiejętność współpracy z innymi.

Mile widziane:

1. Doświadczenie w pracy w instytucjach kultury/muzeach będzie dodatkowym atutem;

2. Doświadczenie w tworzeniu rocznego planu zamówień publicznych i sprawozdawczości w tym zakresie

3. Znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

1. Prowadzenie postępowań przetargowych w pełnym zakresie m.in. tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, istotnych postanowień umowy, ogłaszanie postępowań, korespondencja z wykonawcami, prowadzenie obsługi sekretariackiej prac komisji, oceny formalnej ofert, tworzenia wezwań do uzupełnień, wyjaśnień, wykluczeń, ogłaszania wyników, podpisywania umów, przygotowywania wszelkich dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi;

2. Tworzenie rocznego planu zamówień publicznych oraz bieżąca jego aktualizacja;

3. Weryfikacja trybu postępowania wraz z opiniowaniem wyboru trybu;

4. weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z PZP;

5. Weryfikacja sposobu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zgodnie z obowiązaującymi przepisami;

6. Udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zamówień publicznych;

7. Udział w komisjach przetargowych w roli sekretarza lub członka komisji;

8. Akceptacja projektów umów pod względem ich zgodności w przepisami dot. zamówień publicznych (PZP);

9. Przygotowywanie odpowiedzi na odwołania oraz innych dokumentów związanych z wniesionymi środkami ochrony prawnej;

10. Prowadzenie wewnętrznych szkoleń z zakresu obowiązujących procedur i przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych;

Oferujemy

1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

2. Pracę w nowoczesnej instytucji kultury;

3. Pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;

4. Możliwość rozwoju zawodowego

Proponowane wynagrodzenie

Słowa kluczowe

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.
Dodano: 2018-02-08 15:40:56

Warunki aplikowania

Oferty z dopiskiem "Specjalista (-ka) ds. zamówień publicznych" zawierające CV i list motywacyjny oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, DZ. U. z 2016 r. poz. 922 prosimy kierować na maila praca@nmt.waw.pl.