Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Oferty pracy

Główna księgowa, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku (Serock)
Liczba zainteresowanych ofertą: 0
Ważność ogłoszenia
Data:
Od: 08 luty 2018
Do: 28 luty 2018
Wymagany staż pracy
Lata:
3
Miesiace:
Wymagane wykształcenie
Poziom:
Wyższe
Forma zatrudnienia
Wymagania

1. spełnienie wymagań określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,  (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077)
2. znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o zamówieniach publicznych,, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury,
3. biegła znajomość obsługi komputera, w tym programów księgowo - płacowych (U.I. Info System).

Zakres obowiązków

1. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury,
3. sporządzanie niezbędnych  dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury sprawozdań  o realizacji planu finansowego ,
4. opracowywanie przy współpracy z Dyrektorem oraz pozostałymi pracownikami komórek organizacyjnych projektów planów finansowych oraz harmonogramów wydatków;
5. prowadzenie całości spraw związanych ze zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami;
6. nadzorowanie i realizowanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz prowadzenie ich obsługi księgowej,
7. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
8. prowadzenie ewidencji  księgowej wyposażenia , sprzętu oraz innych wartości rzeczowych , środków trwałych ich umarzania  zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9. opracowanie dokumentów regulujących organizację i funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji,
10. sporządzanie bilansu, rachunku zysku i strat, prowadzenie sprawozdawczości instytucji kultury,
11. obsługa programów przeznaczonych do sporządzania, rozliczania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentacji do ZUS i Urzędu Skarbowego,
12. rozliczanie pozyskanych środków finansowych ( w tym unijnych ) na cele statutowe instytucji kultury,
13. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora instytucji należą  do kompetencji Głównego Księgowego.

Oferujemy

Proponowane wynagrodzenie

Słowa kluczowe
Źródło informacji

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.
Dodano: 2018-02-08 10:18:01

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
- C.V.
- list motywacyjny,
- kserokopie dyplomów potwierdzającyh wykształcenie,
- kwestionoriusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie z uwzględnieniem zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
- oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,
należy złożyć w kopercie formatu C4 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Głównej księgowej, osobiście w sekretariacie CKiCz w Serocku pok. nr. 9, lub przesłać listownie na adres: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35, 05-140 Serock,