Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Oferty pracy

Specjalista ds. komunikacji i promocji Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie ()
Liczba zainteresowanych ofertą: 2
Ważność ogłoszenia
Data:
Od: 31 styczeń 2018
Do: 23 luty 2018
Wymagany staż pracy
Lata:
Miesiace:
Wymagane wykształcenie
Poziom:
Wyższe
Forma zatrudnienia
Umowa:
Umowa o pracę
Wymagania

• wykształcenie wyższe kierunkowe - preferowane studia z zakresu mediów, komunikacji, nauk społecznych, grafiki;
• min. trzyletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej dwa lata w obszarze specjalizacji stanowiska, tj. w obszarze budowania i rozwoju marki, komunikacji medialnej,  itp.;
• umiejętność szybkiego pisania i redagowania merytorycznych (w tym naukowych) tekstów odpowiadających konwencji Social Media;
• umiejętność pisania tekstów nastawionych na konkretne cele, takie jak konwersja, zaangażowanie, interakcja;
• zainteresowanie mechaniką Internetu i mediów społecznościowych: znajomość zagadnień związanych z reklamą i komunikacją w Internecie ( terminologia, wskaźniki, trendy);
• umiejętność wyciągania wniosków z ilościowych raportów dotyczących kampanii oraz przekazywania ich w uproszczonej formie w sposób będący wskazaniem dla dalszych działań;
• praktyka w obsłudze mediów społecznościowych;
• znajomość narzędzi marketingowych;
• pomysłowość i samodzielność;
• umiejętność pracy pod presją czasu, w zmieniających się dynamicznie warunkach,
w tym umiejętność godzenia zadań kreatywnych i rutynowych;
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• bardzo dobra organizacja pracy własnej;
• zdolności interpersonalne;
• wysoka kultura osobista;
• dyspozycyjność (także w niektóre weekendy).

Dodatkowym atutem będzie:

• doświadczenie pracy w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej działającej w obszarze edukacji;
• doświadczenie w pozyskiwaniu i utrzymywaniu trwałych relacji z mediami;
• umiejętności graficzne (np. praktyka w tworzeniu logotypów, projektów graficznych, stron www.);
• znajomość zagadnień związanych z edukacją naukową i zainteresowanie tą tematyką;
• doświadczenie w tworzeniu filmów promocyjnych;
• odbyte szkolenia, studia podyplomowe z zakresu komunikacji, marketingu;

Zakres obowiązków

• budowanie świadomości marki (branding) MCN;
• współtworzenie i nadzór nad realizacją strategii promocji i komunikacji Małopolskiego Centrum Nauki, w tym nazwy i systemu identyfikacji wizualnej MCN;
• prowadzenie profili MCN w mediach społecznościowych,  w tym publikowanie bieżących informacji i relacji z działalności MCN;
• koordynacja konkursów realizowanych przez MCN w mediach społecznościowych,
w tym opracowywanie regulaminów konkursowych;
• prowadzenie i rozwój strony internetowej MCN, monitoring aktywności MCN w sieci ;
• współpraca z mediami, w tym w szczególności monitoring mediów, reprezentowanie MCN w mediach, przygotowywanie i obsługa konferencji prasowych;
• współpraca z pozostałymi zespołami MCN oraz wykonawcami na etapie opracowywania założeń, projektowania i produkcji eksponatów, materiałów edukacyjnych, wyposażenia itp. w celu zapewnienia spójnej komunikacji;
• budowanie relacji MCN z mediami, tworzenie i dystrybuowanie komunikatów prasowych oraz gotowych materiałów prasowych;
• pisanie i redagowanie tekstów związanych  z bieżącymi projektami/działaniami MCN;
• opracowywanie materiałów informacyjnych, broszur, plakatów itp., tworzenie krótkich filmów promocyjnych związanych z aktywnościami MCN;
• współpraca z partnerami MCN, w tym organizacjami pozarządowymi, uczelniami itp.;
• koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem i produkcją materiałów promocyjnych dot. w szczególności promocji projektu finansowanego ze środków RPO WM 2014-2020.

Oferujemy

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 1 etatu;
• pracę w dynamicznym, rozwijającym się zespole;
• możliwość rozwoju zawodowego, w tym szkolenia kierunkowe;
• ciekawe wyzwania w nowopowstałej, innowacyjnej instytucji kultury;

Proponowane wynagrodzenie

Słowa kluczowe
promocja,
Źródło informacji

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.
Dodano: 2018-01-31 14:13:59

Warunki aplikowania

• życiorys (CV);
• list motywacyjny (opcjonalnie);
• kserokopie świadectw pracy, innych dokumentów potwierdzających dotychczasowe doświadczenie zawodowe;
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załącznika);
• oświadczenia kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (wg załącznika)
• innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 23.02.2018 roku w formie pisemnej na adres Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (sekretariat III piętro, pokój nr 35) osobiście lub pocztą z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. komunikacji i promocji Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie”.
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie
Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.