Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Oferty pracy

Kierowca/montażysta, Galeria Sztuki Współczesnej BWA (Katowice)
Liczba zainteresowanych ofertą: 0
Ważność ogłoszenia
Data:
Od: 11 październik 2017
Do: 23 październik 2017
Wymagany staż pracy
Lata:
Miesiace:
Wymagane wykształcenie
Forma zatrudnienia
Wymagania

Wymagania niezbędne:
a. posiadanie prawa jazdy co najmniej kategorii B
b. podstawowe umiejętności w zakresie prac remontowo-budowlanych np. malowanie, szpachlowanie, szlifowanie, montaż płyt gipsowych,
c. umiejętność pracy z elektro-narzędziami np. wiertarki, szlifierki, wycinarki, lutownice, spawarki,
d. umiejętności w zakresie konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej np. wymiana uszczelek, wymiana baterii, wymiana podgrzewaczy wody,
e. wymagana zdolność pracy na drabinie i rusztowaniu,
f. umiejętność współpracy w zespole.


Wymagania dodatkowe:
a. umiejętność obsługi urządzeń elektronicznych np. telewizory, projektory, magnetowidy, rzutniki, komputery.

Zakres obowiązków

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a. realizowanie jazd samochodem służbowym zgodnie z poleceniem bezpośredniego przełożonego oraz transport osób, prac artystycznych i materiałów niezbędnych do funkcjonowania Galerii BWA.
b. przestrzeganie zasad ruchu drogowego oraz znajomość przepisów kodeksu drogowego, terminowe przygotowanie samochodu do jazd oraz dbałość o czystość i sprawność techniczną,
c. zgłaszanie wszystkich usterek technicznych oraz przestrzeganie okresów przeglądów technicznych i konserwacji, bieżąca konserwacja takich elementów jak wycieraczki, zamki, akumulator, tapicerki oraz wymiana żarówek, bezpieczników
d. zabezpieczenie samochodu w czasie postoju i parkowania, przed uszkodzeniem, kradzieżą, pożarem, prowadzenie na bieżąco kart drogowych oraz szczegółowe rozliczanie paliwa i płynów eksploatacyjnych,
e. montaż i demontaż wystaw w Galerii BWA,
f. pakowanie, wyładunek i załadunek eksponatów wystawowych,
g. wysyłanie i odbiór przesyłek pocztowych,
h. prace porządkowe w magazynach, warsztatach, sali wystawowej oraz na posesji Galerii BWA,
i. konserwacja i naprawa urządzeń, sprzętu oraz wyposażenia znajdującego się na posesji Galerii BWA,
j. terminowe rozliczanie zaliczek pobranych na paliwo, drobne części zamienne oraz delegacje służbowe.
 

Oferujemy

Proponowane wynagrodzenie

Słowa kluczowe
galeria, kierowca, montaż
Źródło informacji

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.
Dodano: 2017-10-11 12:49:40

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny
b. życiorys (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
c. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegające się o zatrudnienie – druk do pobrania,
d. kserokopie prawa jazdy potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy montażysty.


Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy KIEROWCY MONTAŻYSTY” w terminie do dnia 23.10.2017 r. na adres: Galeria Sztuki Współczesnej BWA aleja Korfantego 6, 40-004 Katowice lub osobiście w terminie do dnia23.10.2017 r. do godziny 12.00 w siedzibie Galerii BWA, sekretariat pokój nr 3.


Dodatkowe informacje

Z Regulaminem Naboru kandydaci mogą zapoznać się w siedzibie Galerii aleja Korfantego 6, 40-004 Katowice.
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Galerii Sztuki Współczesnej BWA po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz o terminie i miejscu posiedzenia Komisji, celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczana na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Galerii BWA. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru zostaną odesłane pocztą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być podpisane i opatrzone klauzulą. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 ze zm.).