Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Oferta znajduje się w zakładce moje ogłoszenia.

Specjalista ds. projektów kulturalnych w Muzeum Emigracji w Gdyni (Gdynia)
Liczba zainteresowanych ofertą: 1
Ważność ogłoszenia
Data:
Od: 06 październik 2017
Do: 18 październik 2017
Wymagany staż pracy
Lata:
2
Miesiace:
Wymagane wykształcenie
Poziom:
Wyższe
Forma zatrudnienia
Umowa:
Umowa o pracę na czas określony
Wymagania

Dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni ogłasza konkurs

na stanowisko Specjalisty ds. projektów kulturalnych 
w pełnym wymiarze godzin

Opis stanowiska
Osoba na stanowisku specjalisty ds. projektów kulturalnych jest odpowiedzialna za pracę meryto-ryczną oraz organizacyjno-administracyjną związaną z realizacją programu kulturalnego Muzeum Emigracji, rozwijanie długofalowych, interdyscyplinarnych inicjatyw łączących obszary m.in. sztuk wizualnych, teatralnych, muzycznych i literackich.

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie: min. ukończone studia wyższe na kierunku humanistycznym,
- minimum 2-letnie doświadczenie w administracji i realizacji projektów, w tym projektów granto-wych i/lub projektów finansowanych ze środków publicznych,
- podstawowa wiedza na temat aktualnych przepisów prawnych w zakresie działalności muzeów oraz instytucji kultury,
- znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Emigracji w Gdyni,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie ,
- bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, umiejętność analitycznego myślenia
- umiejętność pracy w zespole,
- odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość.

Wymagania dodatkowe (preferowane):
- doświadczenie związane z pracą w samorządowej instytucji kultury bądź organizacji NGO o profilu kulturalno-społecznym.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w biurze przy komputerze, w zależności od harmonogramu działań instytucji możliwa również w godzinach wieczornych poza Muzeum, w czasie weekendowym.

Podstawowe obowiązki:
- kompleksowa organizacja interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalnych; opracowywanie i zarzą-dzanie projektami kulturalnymi,
- inicjowanie współpracy oraz realizacja projektów o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym,
- podejmowanie współpracy międzyinstytucjonalnej,
- redagowanie tekstów i publikacji tematycznych,
- wsparcie logistyczne przy organizacji wydarzeń,
- realizacja poszczególnych zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem i szczegółowym kosztory-sem,
- wsparcie administracyjne w tym: przygotowywanie umów, opisywanie faktur i dokumentów,
- rozliczanie projektów,
- przygotowywanie raportów i sprawozdań merytorycznych,
- planowanie budżetów, pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Zakres obowiązków

Oferujemy

Proponowane wynagrodzenie

Słowa kluczowe
muzeum, emigracja, kultura
Źródło informacji

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.
Dodano: 2017-10-06 13:41:47

Warunki aplikowania

Oferty kandydatów powinny zawierać:
- życiorys /CV/
- list motywacyjny
- propozycja projektu lub wydarzenia kulturalnego związanego tematycznie z przedmiotem działalności Muzeum Emigracji (dołączone w formie papierowej do aplikacji)
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, Biuro: ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, w terminie do dnia 18 pażdziernika 2017 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Specjalista ds. projektów kulturalnych".

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.