Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Oferta znajduje się w zakładce moje ogłoszenia.

Specjalista ds. public relations & nowych mediów, Narodowe Muzeum Techniki (Warszawa)
Liczba zainteresowanych ofertą: 5
Ważność ogłoszenia
Data:
Od: 06 październik 2017
Do: 15 październik 2017
Wymagany staż pracy
Lata:
Miesiace:
Wymagane wykształcenie
Forma zatrudnienia
Wymagania

• Wykształcenie wyższe.
• Minimum rok doświadczenia zawodowego w obszarze promocji, PR, reklamy.
• Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym.
• Doskonała  znajomość narzędzi marketingowych.
• Doświadczenie w pracy z mediami oraz w tworzeniu kampanii komunikacyjnych m.in. w prasie oraz w internecie.
• Posiadanie wiedzy na temat aktualnych trendów w reklamie i marketingu online.
• Bardzo dobra znajomość technologii i mediów w zakresie designu, komunikacji oraz marketingu.
• Komunikatywność, umiejętności budowania relacji, otwartość na nowe wyzwania, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, sprawność w działaniu.
• Samodzielności i efektywność w działaniu.
• Doskonałego pióra, umiejętności tworzenia poprawnie zredagowanych treści w języku polskim i angielskim.
• Wysoko rozwinięta zdolność komunikacji i współpracy z ludźmi, a także umiejętności pracy pod presją czasu.
• Kreatywności oraz silnej orientacji na osiągnięcie celu.

Zakres obowiązków

• Tworzenie kampanii na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube).
• Tworzenie, planowanie i koordynacja kampanii wizerunkowych Muzeum.
• Tworzenie materiałów prasowych oraz media relations.
• Koordynacja realizacji założonych publikacji PR oraz działań z zakresu content marketingu.
• Planowanie i koordynacja współpracy z mediami.
• koordynacja działań promocyjnych we współpracy z komórkami organizacyjnymi Muzeum, jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami, którym powierzono realizację tych zadań.

Oferujemy

•    Umowa o pracę
•    Wymiar czasu pracy – 1 etatu
•    Godziny pracy – zgodnie z harmonogramem

•    Ciekawą pracę
•    Stabilne zatrudnienie
•    Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego
•    Możliwość rozwoju zawodowego

Proponowane wynagrodzenie

Słowa kluczowe

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.
Dodano: 2017-10-06 08:48:56

Warunki aplikowania

• list motywacyjny
• CV,
• kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg obowiązującego wzoru,
• kserokopie świadectw pracy,
• kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
• referencje,
• oświadczenie, o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,

• oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
6. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 , przesłać pocztą lub drogą  elektroniczną na adres: praca@nmt.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2017 r. z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: Specjalista ds. Public Relations & Nowych Mediów”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.