Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Oferta znajduje się w zakładce moje ogłoszenia.

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko administrator budynku (Kraków)
Liczba zainteresowanych ofertą: 0
Ważność ogłoszenia
Data:
Od: 05 październik 2017
Do: 13 październik 2017
Wymagany staż pracy
Lata:
1 rok
Miesiace:
Wymagane wykształcenie
Poziom:
Wyższe
Forma zatrudnienia
Umowa:
Umowa o pracę
Wymagania

• roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

• umiejętność pracy z dokumentacją techniczną;

• wysokie zdolności organizacyjne i koordynacyjne;

• duży poziom samodzielności i odpowiedzialności za wykonywane zadania.

Zakres obowiązków

• obsługa i koordynowanie spraw związanych z nieruchomościami Cricoteki w charakterze administratora nieruchomości w celu zapewnienia ich sprawnego działania i/lub funkcjonowania zgodnie w celem i przeznaczeniem wynikającym ze statutu Cricoteki jak i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;

• zarządzanie nieruchomościami Cricoteki w tym prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektami i zapewnieniem infrastruktury technicznej Cricoteki;

• prowadzenie rozliczeń opłat związanych z nieruchomościami;

• opracowanie rocznego Harmonogramu Kontroli Technicznych w tym okresowych przeglądów i konserwacji: nieruchomości, instalacji, urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie;

• opracowanie / aktualizacja Planu kompleksowych kosztów utrzymania związanych z funkcjonowaniem nieruchomości i monitorowanie jego odchyleń;

• przygotowywanie zakresu merytorycznego usług / dostaw związanych z funkcjonowaniem i/lub eksploatacją obiektów, w tym uczestniczenie w negocjowaniu warunków umów, zarządzanie i nadzór nad świadczeniem usług związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem i/lub eksploatacją obiektu;

• niezwłoczne reagowanie na zgłoszenia (i ich monitorowanie) ze strony osób / podmiotów świadczących usługi / dostawy na podstawie umów zawartych z Cricoteką związanych z funkcjonowaniem i/lub eksploatacją obiektów w tym z obsługą ekspozycji;

• nadzorowanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki składnikami majątkowymi, w tym również związanymi z remontami;

• dokonywanie odbiorów robót częściowych/ ostatecznych / pogwarancyjnych w stosunku do osób / pomiotów świadczących usługi / dostawy / roboty budowlane na rzecz Cricoteki oraz prowadzenie w tym zakresie właściwej dokumentacji;

• przyjmowanie zgłoszeń o awariach / usterkach i innych nieprawidłowościach związanych z realizacją umowy, monitorowanie usuwania ich skutków;

• przygotowanie, organizacja i odbiór prac remontowych;

• cykliczne przeglądy stanu technicznego obiektów poza przeglądami wynikającymi z harmonogramu w tym zgłaszanie wad i usterek w ramach gwarancji udzielonych przez wykonawców, a następnie monitorowanie ich usuwania;

• zarządzanie środkami trwałymi, prowadzenie elektronicznej ewidencji środków trwałych i wyposażenia, sporządzanie spisów;

• koordynowanie reagowania i naprawiania usterek dotyczących wystaw, prowadzenie elektronicznego rejestru w formie ewidencji kart dostępu do pomieszczeń w budynkach Cricoteki;

• udział w procedurach wyboru najemców w tym poprzez przygotowywanie zakresów merytorycznych / technicznych najmu, dzierżawy pomieszczeń;

• odpowiedzialność za wypożyczanie sprzętu Cricoteki, uczestniczenie w procedurze ustalania stawek odpłatności za wynajem pomieszczeń Cricoteki;

• prowadzenie niezbędnej dokumentacji administracyjnej i technicznej

• przygotowywanie sprawozdań, raportów.

Oferujemy
Proponowane wynagrodzenie

Słowa kluczowe

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.
Dodano: 2017-10-05 12:49:48