Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Oferty pracy

Pracownik ds. inwestycyjnych / Muzeum Sztuki w Łodzi (Łódź)
Liczba zainteresowanych ofertą: 0
Ważność ogłoszenia
Data:
Od: 04 październik 2017
Do: 27 październik 2017
Wymagany staż pracy
Lata:
Miesiace:
Wymagane wykształcenie
Poziom:
Wyższe - magisterium
Forma zatrudnienia
Umowa:
Umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu
Wymagania

Wymagania konieczne / obligatoryjne:
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe: prawo, administracja, zarządzanie, budownictwo
2. Znajomość przepisów w ramach ustawy o zamówieniach publicznych oraz przepisów  wykonawczych do tej ustawy.
3. Umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku
4. Obsługa komputera (MS Office, Internet)
5. Kreatywność
6. Wysokie umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne
7. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
8. Dążenie do samorozwoju
9. Bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność
10. Wysoki poziom kultury osobistej
11. Umiejętność pracy w zespole
12. Zaangażowanie i sumienność
13. Umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu
14. Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach

Wymagania dodatkowe / Mile widziane:
1. Biegła znajomość i umiejętność prowadzenia procedur w ramach ustawy o zamówieniach publicznych oraz przepisów  wykonawczych do tej ustawy
2. Doświadczenie przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych, w szczególności w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych
3. Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
4. Mile widziana znajomość języka angielskiego
 

Zakres obowiązków

Obowiązki:
1. realizacja zadań z zakresu planowania i realizacji remontów, inwestycji i modernizacji obiektów Muzeum.
2. opracowywanie wieloletnich i rocznych planów remontów, inwestycji i modernizacji obiektów Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami i pozyskanymi środkami finansowymi;
3. udział w okresowych przeglądach stanów technicznych obiektów Muzeum;
4. opiniowanie analiz ekonomicznych przedsięwzięć inwestycyjnych;
5. przygotowanie dokumentacji modernizacji budynków zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami i zamawianie wykonawstwa robót;
6. przygotowywanie umów cywilno-prawnych dla osób fizycznych i prawnych zlecanych w zakresie prowadzonych zadań w szczególności: sporządzanie treści umów w porozumieniu z radcą prawnym, zbieranie koniecznych podpisów na umowach, kompletowanie załączników do umów oraz realizacja innych procedur związanych z przygotowaniem umów, monitoring umów, prowadzenie rejestrów umów;
7. przygotowanie przetargów na wykonanie zadań inwestycyjnych, robót remontowo-budowlanych i prac projektowych, oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej. w tym:
a) opracowanie kompletu materiałów niezbędnych do udzielenia zamówień,
b) prowadzenie pełnej dokumentacji całości procedury o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych,
c) udział w formułowaniu ogólnych i szczegółowych warunków treści umowy,
d) obowiązek konsultacji dokumentów prawnych,
e) sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji;
8. uzyskiwanie decyzji i zezwoleń warunkujących prace remontowo-inwestycyjne, wymaganych przez prawo budowlane;
9. prowadzenie bieżącej ewidencji kosztów działań remontowych i inwestycyjnych;
10. udział w odbiorach robót;
11. sporządzanie  zleconej dokumentacji sprawozdawczej;
12. ścisłe przestrzeganie zapisów systemu zarządzania procesowego oraz przepisów z zakresu kontroli zarządczej;
13. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem przez biura projektowe dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zlecanie nadzorów autorskich;
14. nowe zadania o ogólnym charakterze.

Oferujemy

Oferujemy:
Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej  instytucji kultury i sztuki;
Współpracę z ambitnym zespołem profesjonalistów;
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, wiedzy i umiejętności

Proponowane wynagrodzenie

Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, wiedzy i umiejętności

Słowa kluczowe
inwestycje
Źródło informacji

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.
Dodano: 2017-10-04 12:23:20

Warunki aplikowania

Nazwa firmy/ instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi
Miasto wykonywania pracy: Łódź
Miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi
Termin składania aplikacji 27.10.2017 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: IV kwartał 2017 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na ½ etatu (w późniejszej perspektywie umowa na pełen etat)

Procedura naboru:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.
2 Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami

Kontakt z Pracodawcą/Sposób aplikacji:
1. Aplikacja tylko w formie elektronicznej
2. Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na kadry@msl.org.pl
Wymagane dokumenty w języku polskim:
1. List motywacyjny;
2. Życiorys;

Uwaga!!!
Koniecznie dopisz w Życiorysie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobistych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926) z zm.
Pamiętaj!!!
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
5. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie BIP Muzeum
6. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane