Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Oferta znajduje się w zakładce moje ogłoszenia.

Grafik komputerowy, Narodowe Muzeum Techniki (Warszawa)
Liczba zainteresowanych ofertą: 5
Ważność ogłoszenia
Data:
Od: 27 wrzesień 2017
Do: 15 październik 2017
Wymagany staż pracy
Lata:
Miesiace:
Wymagane wykształcenie
Forma zatrudnienia
Wymagania

• Wykształcenie techniczne kierunkowe (projektowanie graficzne).
• Bardzo dobra znajomość programów: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.
• Doświadczenie w przygotowywaniu projektów do druku i projektów graficznych.
• Znajomość aktualnych trendów w reklamie i projektowaniu.
• Umiejętność pracy w zespole.
• Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, mile widziana znajomość również innych języków.
• Umiejętność sprawnego pisania i redagowania dokumentów w języku polskim i angielskim.
• Minimum roczne doświadczenie w zarządzaniu projektami.
• Umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku.
• Umiejętności graficznej obróbki zdjęć.
• Kreatywności, niestandardowego myślenia w podejściu do realizowanych projektów.
• Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach.
• Kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy w zespole.
• Odporność na stres w pracy pod presją czasu.
• Dyspozycyjność.
• Bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność.

Zakres obowiązków

• Projektowanie folderów, plakatów, ulotek, zaproszeń, druków, wydawnictw związanych z działalnością Muzeum.
• Tworzenie reklamy wizualnej.
• Tworzenie grafik, które będą wykorzystywane w mediach społecznościowych.
• Współpraca z Działami Muzeum, realizatorami wystaw i drukarniami drukującymi w różnych technologiach.
• Tworzenie prezentacji, ofert handlowych.
• Dbałość o spójną komunikację wizualną Muzeum.
• Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Oferujemy

• Rodzaj umowy − umowa o pracę, umowy zlecenie;
• Miejsce pracy – Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie;
• Godziny pracy – zgodnie z harmonogramem.

Proponowane wynagrodzenie

Słowa kluczowe

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.
Dodano: 2017-09-27 09:20:42

Warunki aplikowania

• List motywacyjny;
• CV;
• Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg obowiązującego wzoru;
• Kserokopie świadectw pracy;
• Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
• Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
• Referencje;
• Oświadczenie, o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego;

•  Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska;
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 , przesłać pocztą lub drogą  elektroniczną na adres: praca@nmt.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2017 r. z adnotacją:
„Oferta na stanowisko: Grafik komputerowy”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.